”I vår mest expansiva fas kom vi i kontakt med AceIQ som vi nu har fortsatt att samarbeta med i flera år. Stabiliteten på vår nyligen installerade Citrix-plattform lovar gott och vi känner att vi nu har den rätta grunden för att fortsätta vår expansion.”
Robert Sidén, IT-Director, Recipharm

Recipharms behov
Recipharm hade behov av hjälp med sin interna Citrix-lösning. Den tidigare miljön och plattformen behövde bytas ut till en modernare variant som kunde uppfylla de krav, utmaningar och behov som Recipharm stod inför gällande både stabilitet, flexibilitet och administration.

AceIQ:s lösning
AceIQ designade en helt ny Citrix-plattform som nu är implementerad hos Recipharm. De har idag en Private Cloudlösning med Citrix XenApp där ett tiotal applikationer för den svenska verksamheten används. Detta har resulterat i en stabil och säker plattform som de levererar sina applikationer samt virtuella Desktops ifrån.

Lösningen ger bättre prestanda i plattformen samt enkel och stabil profilhantering.

Recipharms nya plattform fungerar också  på ett idealiskt sätt med tunna klienter som de använder och köper in genom ett samarbete mellan AceIQ och IGEL. De tunna klienterna har lägre energiförbrukning och längre livslängd än en normal PC. Detta kombineras med en enkel och stabil administration med ett gratis administrationsverktyg, som kan hantera såväl Linux som Windows-enheter.