Ivanti UWM

Förbättrar användarupplevelsen

Ivanti User Workspace Manager förbättrar hela användarupplevelsen. Produkten hjälper organisationens IT-team att hantera, säkra och optimera sina fysiska, virtuella och molnbaserade desktops. Den möjliggör även central managering och säkrare endpoints. Dessutom vågar vi säga att den kommer sänka era IT-kostnader i form av att färre licenser krävs.

Ivanti User Workspace Manager består av fyra moduler:

Management Center:
Den centrala hubben där ni administrerar klienterna, installerar agenter och konfiguration.

Environment Manager:
Ger ditt IT-team en kraftfull metod för att anpassa användarnas datorer on-demand och hjälper till att skydda klienterna. Med Environment Manager kan ni byta ut långsamma och korruptionsbenägna roaming profiles med en just-in-time profilhantering som är snabb och extremt tillförlitlig. Ni reducerar inloggningsskript och Microsoft Group Policy-komplexitet med en kraftfull, easy-to-use policymotor som anpassar klienter utefter användarens kontext. Användarna kan roama mellan fysiska datorer, Citrix/RemoteDesktop-, cloud-based-sessions. Inloggningstiderna blir blixtsnabba. Ni får en helt personlig datorupplevelse, oberoende av plats eller enhet. En säker skrivbordsmiljö som anpassar sig efter användaren.

Application Control:
Ger IT-team oöverträffad endpoint-kontroll som minskar säkerhetsrisker utan att försämra användarupplevelsen. Application Control förhindrar exekvering av otillåten kod genom Ivantis unika ”Trusted Owner”-modell och en förbättrad metod för traditionell whitelisting och blacklisting. Dessutom kan Application Control hjälpa till med att hålla er ”license compliant”. Application Control minimerar säkerhetshoten utan att behöva underhålla omfattande white-/blacklists och utan att skapa hinder för användarnas produktivitet. Med andra ord Endpoint Security som sätter användaren först.

Application Control möjliggör för IT-teamet att upprätthålla företagets säkerhetspolicy definierad per användare eller baserat på kontextuella faktorer såsom plats, enhetens namn, IP-adress, nätverksinställningar eller tid på dygnet. Trusted Ownership tillåter endast att applikation som installerats av administratörer exekveras. Detta minimerar tiden för administration utan att kompromissa med säkerhet, prestandard eller användarupplevelsen. Ni kommer även märka av en reducering av IT-kostnaderna genom antalet licenser som ert företag behöver hålls nere.

Performance Manager:
Ivanti Performance Manager hjälper IT-team att leverera ett mycket responsivt skrivbord till användarna och samtidigt minska kostnaderna för hårdvara. Den gör det möjligt att leverera en miljö som känns tillförlitlig och produktiv för användaren genom att stoppa ”run-away”-processer i besvärliga applikationer. Den reagerar också dynamiskt på förändrade krav genom att omfördela systemresurser.

Oavsett om ert mål är att maximera användartätheten i en delad användarmiljö, optimera serverbaserade applikationer i datacentret, eller öka datorns hårdvarulivscykel, hjälper Performance Manager er med detta. Den frigör RAM genom trimning av minnet, ökar användartätheten dramatiskt och förlänger livslängden för datorer. Performance Manager ser till att maximera investeringar och säkerställa prestanda.

Bli kontaktad

    *Obligatoriskt

    Våra produkter