”Jag är mycket glad över samarbetet med AceIQ och på det sätt de bidragit till Crossnets utveckling. Nu fortsätter vi att ta nya steg tillsammans med dem för att bli den främsta Cloud Hosting-partnern på den svenska marknaden.”
Lennard Björk, VD Crossnet AB

Crossnets behov
Crossnet behövde hjälp med att få en enklare hantering och en automatisering av flera funktioner i sitt datacenter. Crossnet arbetade tidigare i en RDS-baserad tjänst och ville gå över till en mer sofistikerad, flexibel och skalbar tjänst från Citrix med XenApp/ XenDesktop. Citrix guidade Crossnet vidare till AceIQ som Citrix-partner och efter första mötet var arbetet igång.

AceIQ:s lösning
AceIQ tog fram en ny plattformslösning med flertalet produkter från Citrix, som har gjort att Crossnet kunnat effektivisera sin verksamhet. Crossnet arbetar nu med en kontrollpanel som ger en förenklad administration av sitt datacenter genom Citrix Cloud Portal Service Manager. För att erbjuda sina kunder en optimal Cloud Desktoptjänst använder Cross en plattform med Citrix Virtual Apps and Desktops. De använder även Citrix NetScaler SDX i lösningen för flera funktioner, så som lastbalanser och separering av funktioner samt tjänst för sina kunder.

AceIQ har skapat en homogen lösning där varje inblandad komponent är byggd för att fungera och samarbeta med samtliga komponenter i lösningen. Detta innebär att Crossnet har fått vinster som en förenklad administration, bättre användarupplevelser för sina kunder och flexibilitet i plattformar.

Vårt samarbete är varaktigt och nästa steg blir nu att bygga upp en Citrix XenMobile plattform hos Crossnet. I denna ska de kunna hantera sina kunders mobila enheter samt applikationer. Plattformen kommer vara fullt integrerad med alla de Windows-applikationer som levereras från deras Cloud Desktop-tjänst. Till deras nya XenMobile plattform kommer Crossnet även kunna erbjuda filsynkronisering och fildistribution genom Citrix ShareFile.