Står ni inför ett virtualiseringsprojekt? Hur mycket hårdvaruresurser krävs för att er miljö ska klara av att hanteras? Vi utför gärna en gratis hälsokontroll. Utifrån detta berättar vi vilka resurser som krävs så att ni köper in rätt utrustning.

Alla organisationer som arbetar aktivt med en IT-miljö behöver med jämna mellanrum se över sin verksamhet. Vi hjälper er gärna med arbetet att analysera, kvalitetssäkra och effektivisera IT-miljön.

Hur går hälsokontrollen till?

Hälsokontrollen består till stor del av ett analysarbete. Vi genomför en kvalitetskontroll av er befintliga lösning som finns idag. Ni får sedan tillbaka underlaget i form av en analysrapport. Ni kan välja att använda den som en “second opinion” men även som en strategisk plan för framtida förändringar i er miljö. Vi kan bistå er i alla delar av processen.

Analysen består av två moment:

Infrastructure Assessment
Genomgång och utvärdering av er organisations infrastruktur för att identifiera möjliga förslag på förändringar och förbättringar.

Application Assessment
Kontroll av de applikationer som används i befintlig virtuell miljö, och är lokalt installerade på era klienter. Kontrollen görs med stöd av olika verktyg som samlar in data, identifierar och redovisar vilka applikationer som används. Den beskriver hur användningen och resursförbrukningen ser ut idag, för att kunna ge er en komplett rapport vid överlämning av hälsokontrollen. Resultatet kommer ligga till en god grund för en strategisk plan.

Bli kontaktad

    *Obligatoriskt

    Våra tjänster