”Vi är inne i en stor förändringsfas på många plan där vi känner att Ivanti passar bra in. Deras produkter har blivit ett stort stöd och underlättat vårt arbete i IT-gruppen genom att det har blivit en förenkling i administrationen.”
Jan Fenning, Helsingborgs Hamn

Helsingsborgs Hamns behov
Helsingborgs Hamn letade efter olika lösningar för att minska deras kostnader för programvarulicenser. De behövde även effektivisera sin IT-miljö för användarna. De letade dessutom efter ett nytt sätt att förbättra kommunikationen och arbetet i hamnen mellan de olika truckarna; en snabb och smidig lösning för att komma åt all nödvändig information som krävs för en fungerande arbetsplats. Med de här kriterierna antog vi på AceIQ gärna utmaningen att hjälpa Helsingborgs Hamn med en lösning för just deras behov.

AceIQ:s lösning
Kommunikationen löste vi med hjälp av nya industridatorer från det tyska företaget FORSIS, där vi implementerade en centraliserad applikationshantering i form av Citrix Remote Desktop. Lösningen har gjort att Helsingborgs Hamn idag kan kommunicera på ett smidigt och enkelt sätt mellan de olika truckarna samt att de nu har ett minimalt underhåll av terminalerna.

För att göra det möjligt för Helsingborgs Hamn att sänka sina licenskostnader för programvara samt att åtkomsten till deras IT-system skulle förenklas men ändå ha en hög nivå på säkerheten, valde vi tillsammans med Helsingborgs Hamn att använda produkter från vår partner Ivanti. Genom konsultation med Ivanti beslutade vi att det blev bäst för Helsingborgs Hamn att implementera DesktopNow. Helsingborgs Hamn har nu minskat sina inloggningstider med ca 90 %. Deras användare är inte längre beroende eller styrda av vilken dator de använder, då program och inställningar följer med respektive användare. En minst sagt kostnadseffektiv lösning!

Vänligen acceptera cookies gällande Statistik och Marknadsföring för att visa denna video.