Alified Authentication Server

En av de mest flexibla tvåfaktor-lösningarna på marknaden

Att skydda sig med någon form av tvåfaktorsautentisering är mer eller mindre självklart idag. Vi är vana att använda det vid fjärråtkomst till våra system, och vi går allt mer över till mjuka tokens och SMS. Ofta fungerar SMS väldigt bra, men ibland behövs komplement, t.ex. när man reser med flyg, eller reser till länder med fördröjning av sms. Det kan också vara så enkelt att man inte har mobiltäckning till sin telefon. Dessa utmaningar löser Alified Authentication Server. Inbyggt i lösningen finns en mängd olika varianter av autentiseringsmekanismer, vilket gör den till en av de mest flexibla tvåfaktor-lösningarna på marknaden.

TEKNISK BESKRIVNING (ver 1.7)

 • Virtuell appliance för VMware och XenServer.
 • Administration via Web GUI.
 • Stöd för realtidskluster (aktiv/aktiv)
 • Stöd för PAP, CHAP, MS-CHAPv1, MS-CHAPv2
 • Autentiseringsmetoder som det finns stöd för:
  • SMS
  • E-post
  • Google Authenticator™
  • Microsoft® Authenticator
  • Grid (”bingobricka”)
  • BankID (kräver separat avtal)
  • Hardware token (TOTP, HOTP)
  • Software token (TOTP, HOTP)
  • RADIUS till LDAP proxy
  • SMTP mail
  • Lågt resursutnyttjande, < 500MB RAM, 20GB disk per nod.
  • Lastbalansering och/eller failover av SMS providers.
  • Realtidslogg och historisk logg, sökbar.
  • Grafer över lyckade och misslyckade inloggningar.
  • Möjlighet till automatisk provisionering av användare för SMS, Google Authenticator och BankID.
  • Enrollment uppgifter för Google Authenticator via mail eller manuell inmatning. (SMS i kommande release).
  • Stöd för olika prompter per RADIUS klient.
  • Stöd för auth. via enbart RADIUS eller RADIUS + LDAP.
  • Möjlighet att välja LDAP attribut för SMS och personnummer för BankID.
  • Konfigurerbar ”look ahead” för HOTP tokens.
  • TLS support för anslutning mot SMTP servrar.
  • Möjlighet att konfigurera ”monitoreringskonto” som inte kräver OTP.
  • Uppgradering via web GUI.
  • Admin access via LDAP.
  • Säkerhetskopiering av inställningar via Web GUI.

Bli kontaktad

  *Obligatoriskt

  Våra produkter