Stäng
Customer Portal
SV
ENG
 • Hem
 • SV
  ENG

  För att Era applikationer och system ska fungera optimalt, krävs det ibland något mer än bara bra kod. Det krävs kanske lastbalansering av applikationer, webbservrar, databaser, mailservrar m.m. Ni kanske vill skapa geo-redundans för er miljö. Applikationen ni har kanske är för långsam, klarar inte av lasten och ni behöver något vi kallar för “applikationsacceleration”. Krävs det att ni lyfter bort t.ex. SSL-krypteringen som används i er server ut i annan utrustning som är byggd för att hantera det?

  Vill ni optimera er SQL-miljö, få den att bli snabbare eller klara en tillväxt bättre utan alltför stora investeringar? Både licenser och extra hårdvara kostar pengar.  Vill ni ha en säker åtkomst till era applikationers system, både internt och externt? Detta är något som vi kan hjälpa er med! Att låta alla klienter, PC:s, plattor etc. ha direktåtkomst till all serverutrustning som innehåller all känslig information i form utav affärsdata, är inte optimalt för dagens organisationer. Tillsammans med våra partners gör vi de möjligt för er att säkra er inloggning med Single Sign On (federation via SAML), till alla era interna och/eller externa applikationer! En inloggning till allt? Vi löser en applikationsleverans åt er!

  Den plattform som vi på AceIQ arbetar med för att ge er optimal applikationsleverans är Citrix NetScaler.

  Citrix NetScaler

  NetScaler är världens mest avancerade plattform för att ”fronta”, säkra och optimera ip-baserade applikationer och tjänster. Genom optimering av trafikflöden på flera nivåer är den en central komponent för att leverera någa av världens största webbaserade tjänster och publika molntjänster. Det är vanligt att den kan öka prestandan mångfalt och minska mängden applikationsservrar som krävs för att leverera dina tjänster.

  • MAXIMAL FLEXIBILITET
   Citrix NetScaler är modulärt byggd vad gäller både licenser och hårdvara, vilket betyder att det är enkelt att komplettera med nya funktioner eller skräddarsy den efter organisationens behov.
  • HÖG SÄKERHET
   Den ger en hög säkerhet, då den skyddar applikationer med AAA (lösenordsskydda tjänster med eller utan egen säkerhet), paketfilter (likt en brandvägg) och DDOS skydd och ”ratelimiting” (för att motverka t.ex. intrångsförsök).
  • INTELLIGENT LASTBALANSERING
   Lastbalanseringen sker mot lokala eller globala noder med intelligenta applikationsmonitorer och dynamiska regler.
  • PRESTANDAOPTIMERING AV BEFINTLIGA SYSTEM
   Med NetScaler kan er organisation optimera era befintliga applikations- eller SQL-servrar med hjälp av någon av dess 3700 unika funktioner.

  NetScaler är en plattform för applikationsleveranser

  Kontakta oss för mer information om applikationsleverans!