Stäng
Customer Portal
SV
ENG
 • Hem
 • SV
  ENG

  Behöver ert företag en hälsokontroll? kontakta oss.

  Organisationer kan idag komma att fundera över om deras IT-miljö har större potential än vad som faktiskt brukas. Ni kan komma att ställa er frågorna, fungerar vår miljö optimalt, vilka är våra förutsättningar, är vår miljö rätt konfigurerad, vad kan förbättras, hur hög är säkerheten, kommunicerar era applikationer samt databaser med varandra? Vi hjälper er gärna med detta analysarbete! Vi genomför en kvalitetskontroll av er befintliga lösning som är uppsatt idag. Underlaget som ni får av oss i form av en analysrapport kan ni välja att använda som en “second opinion” men även som en strategisk plan för framtida förändringar i er miljö, där vi bistår med hjälp.

  Vilka typer av företag är i behov av en hälsokontroll? Det är alla organisationer som arbetar aktivt med en IT-miljö där man kontinuerligt behöver se över och analysera sin verksamhet genom en kvalitetssäkring, för att effektivisera IT-miljön.

  AceIQ hjälper till med IT-analys för att förbättra din IT-miljö
  Står ni inför ett virtualiseringsprojekt? Hur mycket hårdvaruresurs krävs för er miljö ska klara av att hanteras? Vi utför en hälsokontroll åt och för att berätta vilka resurser som krävs så ni köper in rätt utrustning.

  Vad ingår i en hälsokontroll från AceIQ?

  Vi utför detta arbete organiserat med våra analysverktyg för att kunna hitta eventuella orsaker till problem.

  • Infrastructure Assessment
   Genomgång och utvärdering av er organisations infrastruktur för att identifiera möjliga förslag på förändringar och förbättringar.
  • Application Assessment
   Kontroll av de applikationer som används i befintlig virtuell miljö och är lokalt installerade på era klienter. Detta utförande gör vi med stöd utav olika verktyg som samlar in data för att identifiera och redovisa vilka applikationer som används och hur användningen samt hur resursförbrukningen ser ut idag, för att kunna ge er en komplett rapport vid överlämning av hälsokontrollen. Resultatet presenteras tillsammans med delen som genomförs i Infrastructure Assessment, det kommer att utgöra en god grund för en strategisk plan.