Stäng
Customer Portal
SV
ENG
 • Hem
 • SV
  ENG

  Gemalto SafeNet är en identitets- och dataskyddslösning som är betrodd av de största och mest respekterade varumärken runt om i världen. SafeNet höjer säkerheten för er organisation och era användare genom multifaktor-autentisering. Gemalto skyddar bland annat er organisations data och identiteter. Som världsledande inom digital säkerhet så garanterar Gemalto äktheten av bland annat era bankärenden, skyddar era patientjournaler och hjälper er organisation att kontrollera risker, hantera säkerhet och upprätthålla efterlevnad.

  Gemaltos SafeNet har flera olika lösningar. De olika lösningarna är:

  • Multifaktor autentisering
  • Kryptering och Crypto management
  • Moln datasäkerhet

  Multifaktor autentisering är en viktig funktion inom en organisation, genom säker åtkomst till företagsnätverk, skydda användares identitet och att säkerställa att användaren är den som användaren utger sig för att vara.
  Nya hot, risker och sårbarheter samt framväxande affärskrav understryker behovet av en stark autentisering som baseras på en enkel leverans av tjänster, val och skalbarhet.

  För att skydda er organisation mot avancerade hot i en komplex och utvecklande miljö inom bland annat virtualisering och molntjänster måste organisationer skydda sin känsliga information. Här erbjuder Gemalto med hjälp av produkten SafeNet den enda kompletta portföljen för företagskryptering som ger ihållande skydd av känsliga uppgifter. Från det fysiska och virtuella datacentret till molnet, Gemaltos SafeNet lösningar hjälper er organisation att förbli skyddade, kompatibla och inom kontroll. Gemalto SafeNet datakryptering gör det möjligt för er organisation att skydda känslig information i databaser, applikationer, lagringsystem, virtualiserade plattformar och molnmiljöer.

  Molnet och virtualisering ger er organisation en smidighet och effektivitet för att omedelbart rulla ut nya tjänster och utöka er infrastruktur. Men bristen på fysisk kontroll kan ge säkerhetsproblem, så som till exempel radering av data och dataläckage.

  Lyckligtvis kan Gemaltos beprövade produkt SafeNet, ge er organisation tvåfaktorsautentisering och kryptering. Tvåfaktorsautentiseringen kan ske genom att användare hämtar ett engångslösenord via en applikation i sin smartphone eller att ett engångslösenord skickas ut som ett SMS till användarens mobiltelefon. Med detta kan er organisation förvandla en molnmiljö till en pålitlig och kompatibel miljö genom att lösa de kritiska utmaningar er organisation kan stöta på oavsett var ni lagrar er data.

  Läs mer om Gemalto Safenet i vårt blogginlägg som ni hittar här!

  Öka säkerheten med Gemalto SafeNet