Stäng
Customer Portal
SV
ENG
 • Hem
 • SV
  ENG

  Gör er organisation mobil med Citrix Endpoint Management

  Citrix Endpoint Management är den produkt som gör att ni kan förhöja användarupplevelsen och ge den snabbaste vägen till produktivitet för era mobila användare. AceIQ kan hjälpa er med detta genom att kombinera MDM (Mobile Device Management) och MAM (Mobile Application Management) funktionalitet till det som idag populärt kallas EMM (Enterprise Mobile Management).

  Låt er organisation bli mobil med Citrix XenMobileCitrix Endpoint Management levererar en rik användarupplevelse för er genom Endpoint Management Apps, mobila applikationer från Citrix med hög säkerhet och användaren i fokus. För slutanvändarna skapas med Endpoint Management en företagsintern yta för appar som är egenutvecklade och/eller anpassade för er organisation såväl som publika appar från Apple App Store eller GooglePlay m.fl. På detta sätt kan ni skapa ett ”one-stop-shopping”-scenario för era användare där de mobila appar som används i organisationen är samlade på ett ställe.

  Endpoint Management Apps är Citrix egenutvecklade applikationer med funktioner för att tillåta eller begränsa olika funktioner inom appen såsom kamera, möjlighet att kopiera data etc. Varje app kan dessutom konfigureras för kryptering av dataförbindelse till t.ex. en Exchangeserver via microVPN.

  Citrix Endpoint Management Apps består bland annat av:

  • Secure Mail – som levererar en säker mailhantering med mail, kalender och kontakter samlade i samma app, omfattande integration mot t.ex. ShareFile och GoToMeeting.
  • Secure Web – webbläsare med möjlighet att styra all trafik genom företagets brandvägg, på detta sätt får vi också en säker metod för att publicera t.ex. intranät i mobila enheter. SecureWeb ger också administratörer möjlighet att centralt publicera favoriter till användarna.
  • ShareFile – Integrera ShareFile med Endpoint Management och dra nytta av SSO-inloggning för en användarvänlig och säker fildelning (EFSS) för era användare. Med ShareFile ges tillgång till molnlagring men också lokala dataresurser såväl som andra lagringstjänster.
  • ScanDirect – Med denna applikation ges ett verktyg för att snabbt och enkelt scanna foto, dokument, kvitto m.m. som sedan kan sändas via mail eller laddas upp till användarens Citrix Content Collaboration-konto.
  • SecureForms – med denna app är det enkelt att skapa formulär för många olika tillämpningar. SecureForms kan användas för att t.ex. rapportera avvikelser i produktion; genom ett formulär kan bilder, text, telefonnummer, streckkod m.m. Rapporten kan skickas per mail, ShareFile eller kopplas mot en webbtjänst för att hantera resultatet som kan vara i formaten pdf, csv och xml.

  Genom att ta ett helhetsgrepp över enheter, mobila appar och företagsdata har vi en möjlighet att öka produktiviteten och flexibiliteten kring när, var och hur vi arbetar. När vi tittar utifrån ett större perspektiv och fokuserar på användaren istället för hårdvaran vinner vi stora fördelar när det kommer till mobila arbetssätt. Genom att ge den mobila användaren åtkomst till samma verktyg som vid sin arbetsplats ges en sömlös användarupplevelse samtidigt som data och applikationer säkrats upp genom central hantering och distribution.

  För mer information om CitrixEndpoint Management, vänligen kontakta AceIQ.