Stäng
Customer Portal
SV
ENG
 • Hem
 • SV
  ENG

  Tvåfaktorsautentisering

  Att skydda sig med någon form av tvåfaktorsautentisering, det är mer eller mindre självklart idag. Vi är vana att använda det vid fjärråtkomst till våra system. Förr användes oftast s.k. hårda tokens, medan vi idag alltmer går över till mjuka tokens och SMS. Det finns också flera andra varianter som kan vara relevanta att använda i en organisation. Ofta fungerar SMS väldigt bra, men ibland behövs komplement, t.ex. när man reser med flyg, eller reser till länder med fördröjning av sms. Det kan också vara så enkelt att man inte har mobiltäckning till sin telefon. Inbyggt i Alified OTP finns en mängd olika varianter av autentiseringsmekanismer, vilket gör lösningen till en av de mest flexibla tvåfaktor-lösningarna på marknaden.

  TEKNISK BESKRIVNING (ver 1.7)

  • Virtuell appliance för VMware, XenServer eller Hyper-V (även i Azure).
  • Administration via Web GUI.
  • Stöd för realtidskluster (aktiv/aktiv)
  • Stöd för PAP, CHAP, MS-CHAPv1, MS-CHAPv2
  • Autentiseringsmetoder som det finns stöd för:
  • SMS
  • E-post
  • Google Authenticator™
  • Microsoft® Authenticator• Grid (”bingobricka”)
  • BankID (kräver separat avtal)
  • Hardware token (TOTP, HOTP)
  • Software token (TOTP, HOTP)
  • RADIUS till LDAP proxy
  • SMTP mail
  • Lågt resursutnyttjande, < 500MB RAM, 20GB disk per nod.
  • Lastbalansering och/eller failover av SMS providers.
  • Realtidslogg och historisk logg, sökbar.
  • Grafer över lyckade och misslyckade inloggningar.
  • Möjlighet till automatisk provisionering av användare för SMS, Google Authenticator och BankID.
  • Enrollment uppgifter för Google Authenticator via mail eller manuell inmatning. (SMS i kommande release).
  • Stöd för olika prompter per RADIUS klient.
  • Stöd för auth. via enbart RADIUS eller RADIUS + LDAP.
  • Möjlighet att välja LDAP attribut för SMS och personnummer för BankID.
  • Konfigurerbar ”look ahead” för HOTP tokens.
  • TLS support för anslutning mot SMTP servrar.
  • Möjlighet att konfigurera ”monitorerings” konto som inte kräver OTP.
  • Uppgradering via web GUI.
  • Admin access via LDAP.
  • Säkerhetskopiering av inställningar via Web GUI.

  Alified OTP finns både som tjänst och On-Prem lösning.

  Kontakta oss för att få veta mer!