Stäng
Customer Portal
SV
ENG
 • Hem
 • SV
  ENG

  Krinova Incubator & Science Park arbetar idag med flera varierande projekt vilket gör att de är i behov av ett verktyg för att samla material på, samt att effektivisera sina interna kommunikationsvägar.

  Helsingborgs Hamn letade efter olika lösningar för att minska deras kostnader för programvarulicenser samt att de behövde effektivisera sin IT-miljö för användarna.

  Ett lyckat och ett fortsatt framgångskoncept mellan två företag, inget annat går att säga om samarbetet mellan AceIQ och Cloud hosting företaget, Crossnet.

  Ett nu långvarigt och värdefullt samarbete mellan de två företagen som lett till utveckling och stabilitet av Recipharm’s IT miljö.

  “Vi letade efter en ny IT-lösning för bl.a. våra truckar och dragbilar. Från AceIQ har vi fått kreativitet, flexibilitet och en lösning som gjort arbetet avsevärt effektivare”

  Mats Fernebrand, Helsingborgs Hamn

  ”Med AceIQ som leverantör kan vi vara trygga med att alltid ha rätt kompetens tillgänglig!”

  Kent Ahlgren, Trelleborgs Kommun