Stäng
Customer Portal
SV
ENG
 • Hem
 • SV
  ENG

  IT-lösningar från AceIQ

  Vi har idag har de hjälpmedel, produkter och samarbeten för att skapa rätt IT-lösningar utifrån Er organisations behov. Vad kan AceIQ göra för Er?

  Citrix

  Idag är det flera som kallar oss för sin Citrix Expert, något vi är glada för. Vi arbetar med alla Citrix-produkter som vi skapar lösningar utifrån. Idag har vi möjligheten att vara en av få Platinum-partners till Citrix på den svenska marknaden.

   

  Industridatorer

  På AceIQ fokuserar vi på att ta fram lösningar som tillför ett affärsvärde, därför har vi valt att samarbeta med det tyska industridatorföretaget FORSIS. Tillsammans har vi tagit fram en lösning som innebär mer än bara hårdvara. Lösningen baserar sig utifrån er verksamhets behov i form av effektivitet och produktivitet. Tillsammans med FORSIS kan vi idag sätta era användare i fokus för att skapa en enkelhet samt hög tillförlitlighet.

   

  Enterprise Mobile Management

  Idag förväntas ni ha åtkomst till allt vart ni än befinner er. Det är precis vad vi ser till att ni har! Vi skapar lösningar som ser till att ni har en mobil tillgång till alla era program som ni vanligtvis använder och all er data, era filer, databaser, bilder eller vad det nu än är; vi gör detta oavsett om ni använder er av PC, Mac, smartphone, läsplatta eller för den delen lånar utrustning av någon annan. Fördelen med våra lösningar är att användaren kan fokusera helt på sitt arbete, när och varsomhelst det behövs.

  Mobila lösningar för oss är också en fråga om det som idag kallas, Enterprise Mobile Management (EMM), vilket inrymmer både begreppen Mobile Device Management (MDM) och Mobile Application Management (MAM). Vi skapar lösningar inom detta, som innebär att vi kan ta hand om samt administrera era mobila enheter i form av smartphones och läsplattor samt era mobila applikationer. I våra lösningar ingår säker fildelning och filsynkronisering.

   

  IT-Säkerhet och Federation

  Vi tänker säkerhet i alla lösningar vi skapar; specifikt gällande säkerhet, skapar vi olika lösningar för autentisering av såväl användare som utrustning. Det gör vi med engångslösenord, smarta kort, RFID, certifikat och mycket mer, ofta i kombination med en ADC-plattform (Application Delivery Controller), vilket oftast brukar vara Citrix NetScaler.

   

  IT-Övervakning

  Produktivitet är viktigt, så därför krävs det en hög tillgänglighet i era IT-system, i era applikationer, i kommunikationen o.s.v. Vi kan skapa en övervakningslösning åt er som gör att ni vet precis vart ni ska leta samt hitta ett fel och t.o.m. förutsäga och förhindra att fel uppstår, en s.k. proaktiv övervakning. Vi har möjligheten att se alla relationer mellan systemen, utan att ni behöver berätta att de finns. Vi kan se alla stegen från klienten, kommunikationen, applikationen, lagringen – till de bakomliggande systemen, i en enda övervakningslösning. Vi kan se vilka patchar ni hade och vilka som ersatte vilka patchar och vi kan visa er vart det gick fel; och så mycket mer. Ställ Er frågan – Har ni råd att vara utan denna lösning? Kontakta AceIQ!

  Virtualisering

  Ett populärt begrepp, som kan betyda väldigt mycket! Ni önskar att allting ska vara tillgängligt överallt, alltid. För att göra detta möjligt, så skapar vi en lösning för Er som innebär att vi virtualiserar på flera olika nivåer; hårdvara, operativsystem, applikation och även användarens inställningar. Vi kan se till att både era inställningar och ert data följer med er, oavsett om ni jobbar lokalt i er PC, centralt i er virtualiserade miljö, online och offline, alltid synkroniserat. En ändring som utförs på ett ställe, t.ex. att ni lägger till ett ord i ordlistan i ert Office program, förändrar en signatur i er mail, en ny favorit i er webbläsare, lägger in en ny bakgrundsbild på era barn eller kanske uppdaterar ett dokument.

  Applikationsleverans

  För att Era applikationer och system ska fungera optimalt, krävs det ibland något mer än bara bra kod. Det krävs kanske lastbalansering av applikationer, webbservrar, databaser mm. Vill ni skapa geo-redundans för er miljö? Applikationen ni har idag kan vara för långsam, klarar inte av lasten och ni behöver något vi kallar för “applikationsacceleration”. Det kanske krävs att ni lyfter bort t.ex. SSL-krypteringen som används i er server ut i annan utrustning som är byggd för att hantera det.

  Kanske vill ni optimera er SQL-miljö, få den att bli snabbare eller klara en tillväxt bättre utan alltför stora investeringar. Både licenser och extra hårdvara kostar pengar. Ni har börjat inse att ni behöver en säker access till era applikationers system, både internt och externt. Det kanske inte är så bra att låta alla era egna klienter, pc:s, plattor etc. ha direktåtkomst till all serverutrustning som innehåller allt vårt affärsdata. Förenkla inloggningen till alla era interna och/eller externa applikationer skulle vara skönt!